Deprecated: Non-static method Delphi_Cms_Singleton::getMessenger() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /data/9/3/93b74c8c-1ee6-4dde-8c6a-1cb21c38bd73/nofa.sk/web/library/Delphi/Cms/Admin/ControllerAction.php on line 72

Deprecated: Non-static method Delphi_Cms_Singleton::getMessenger() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /data/9/3/93b74c8c-1ee6-4dde-8c6a-1cb21c38bd73/nofa.sk/web/library/Delphi/Cms/Admin/ControllerAction.php on line 72

Ekologické hospodárenie

Firma Nofa sa zaoberá pestovaním plodín: ovos, ozimná raž, ozimné pšenice, tritikale, hrach siaty a peluška roľná


Deprecated: Non-static method Delphi_Cms_Singleton::getMessenger() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /data/9/3/93b74c8c-1ee6-4dde-8c6a-1cb21c38bd73/nofa.sk/web/library/Delphi/Cms/Admin/ControllerAction.php on line 72

Deprecated: Non-static method Delphi_Cms_Singleton::getMessenger() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /data/9/3/93b74c8c-1ee6-4dde-8c6a-1cb21c38bd73/nofa.sk/web/library/Delphi/Cms/Admin/ControllerAction.php on line 72

História firmy

Firma NOFA začala hospodáriť I. decembra 1997 v oblasti výkrmu ošípaných v prenajatých priestoroch kežmarského družstva do 14. júna 2000. Od 15. júna 2000 sa prenajali priestory bývaléhoTatraosiva Veľká Lomnica (v konkurze), hospodársky dvor Huncovce, kde k výkrmu ošípaných pribudli dojnice a výkrmový dobytok. Porasty, budovy, stroje a dobytok boli prevzaté v dezolátnom stave. Postune dochádzalo k pomalému ozdraveniu. Zrealizoval sa nákup vysokoteľných jalovíc a dojníc Pinzgauského aj Holštýnskeho plemena.

V roku 2002 sa firma dostala v úžitkovosti na 4650 litrov. Po veľkých problémoch s pracovníkmi živočíšnej výroby (úhyny a týranie zvierat) došlo k radikálnemu rezu a všetok dobytok vo februári 2002 sa predal. Do roku 2004 pokračoval výkrm ošípaných. V februári 2003 bol kúpený cez exekúciu hospodársky dvor Vrbov. Ten sa tiež nachádzal v dezolátnom stave (hospodárske budovy, dobytok).
V auguste 2003 sa hovädzí dobytok vymenil za ovce. Firma kúpila prvé stádo oviec z Nálepkova, s dekrétom šľachtiteľského chovu - zošľachtená valaška. Tým sa firma úplne preorientovala na chov oviec.


Deprecated: Non-static method Delphi_Cms_Singleton::getMessenger() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /data/9/3/93b74c8c-1ee6-4dde-8c6a-1cb21c38bd73/nofa.sk/web/library/Delphi/Cms/Admin/ControllerAction.php on line 72

Cieľom firmy NOFA

Ing. Norbert Fassinger vo Vrbove je naďalej produkovať obilie, ovčie mäso a mlieko v Bio kvalite. Ďalej pokračovať v šláchiteľskom programe oviec a hľadať efektívne a ekonomické postupy v produkcii ovčieho mlieka a zvyšovania úžitkovosti dojných oviec. Jedným z možných riešení zvyšovania úžitkovosti a zachovania najprodukčnejších bahníc v stáde, je cesta skorého odstavu jahniat formou použitia kŕmnych automatov, alebo formou priameho predaja sedemdňových jahniat do súkromného sektora formou priameho predaja z dvora Na základe našich skúseností z roku 2009 sme zvýšili dodávku surového ovčieho mlieka dvojnásobne, čo sa týka počtu oviec zasušených počas obdobia cicania jahniat, sme znížili oproti roku 2008 z 500 ks na 80 ks v roku 2009.

Po prerátaní východzích údajov nám jednoznačne vychádza, že tento spôsob výroby surového ovčieho mlieka je jednou z možností, ktoré prináša svetlo na zachovanie a zvyšovanie počtu oviec a produkcie ovčieho mlieka v dnešnej ťažkej dobe pre poľnohospodárov, v ktorej prvovýrobcovia ťahajú za kratší koniec v produkcii kravského mlieka a speňažovania obilia. Treba vysloviť poďakovanie MPSR a Európskej únii za možnosti čerpania a využitia európskych zdrojov.


Deprecated: Non-static method Delphi_Cms_Singleton::getMessenger() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /data/9/3/93b74c8c-1ee6-4dde-8c6a-1cb21c38bd73/nofa.sk/web/library/Delphi/Cms/Admin/ControllerAction.php on line 72